Content to load.
Please wait...

Fáilte go dtí an Tairseach Greásáin um Nuashonrú Staidéir ar Thuilte (NST)

 
Fáilte go dtí Tairseach Gréasáin an Chláir um Nuashonrú Staidéir ar Thuilte. Is foireann uirlisí deartha ar líne atá saor in aisce í an Tairseach Greásáin NST, agus í ar fáil chun báisteach agus tuilte a mheas in Éirinn.
 
Bhí an Clár Taighde NST coimisiúnaithe, bainistithe agus maoinithe ag an Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) agus is nuashonrú suntasach é ar an dTuarascáil Staidéar Tuilte (NERC, 1975) a chuir modheolaíochtaí ar fáil chun tuilte a mheas in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. 
 
Tá an Tairseach Gréasáin NST beartaithe le bheith úsáidte ag OOP, Údaráis Áitiúla, Institiúidí Tríú Leibhéal agus ag Cleachtóirí Earnála Príobháidí, agus leanfaidh lucht gairmiúil a bhíonn ag obair ar mheasúnú riosca agus bainistíocht tuilte in Éirinn dá cur i bhfeidhm agus de thagairt a dhéanamh di go leanúnach.
 


To proceed, please fill the text field below with the text displayed in the picture